Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Administratora wobec użytkowników w  zgierskakatarzyna@gmail.com we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

1.1.         Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych HOT S.C. Katarzyna Zgierska, Grzegorz Zgierski ul. Tymienieckiego 25A lokal 10(B3F) 90-350 Łódź NIP 725-221-83-92 REGON 367729917 ( zwany dalej Administratorem).

1.2.         Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, kontaktu, w tym za pośrednictwem narzędzi strony , pozostałej komunikacji i kontaktu, w tym w sprawach składania i przyjmowania zamówień, zawierania i realizacji umowy, w tym umów o usługi świadczone drogą elektroniczną, sprawozdawczości rachunkowej i  finansowej, dochodzenia roszczeń, a także w celach marketingowych, prowadzenia profilu na Facebooku. W tych celach Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy,  adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie nazwa firmy, NIP, numer rachunku bankowego do wystawienia faktury. W przypadku zawierania umowy, podanie  danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. W razie, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, dane będą przetwarzane na podstawie zgody,  co będzie wynikać z treści udzielonej zgody.

1.3.         Przetwarzanie odbywa się na podstawie:

 

 1. a) 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, a także w zakresie danych osobowych podawanych przez Państwa w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. złożenia zamówienia, rejestracji użytkownika (klienta),odpowiedzi na pytania (np. o aktualną ofertę), komunikacji itp.
 2. b) 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. w celu wystawiania faktur, jak również dla celów sprawozdawczości rachunkowej i finansowej
 3. c) 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. przesłania   informacji handlowych, odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego jak również w celu marketingu bezpośredniego, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czy też prowadzenia monitoringu na terenie restauracji jak prowadzenia profilu na Facebook-u.
 4. d) 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia- w razie wyrażenia zgody, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne.

1.4.         Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach usprawnienia funkcjonowania strony oraz wyświetlania reklam. Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Dzięki „cookies” właściciel i wydawca serwisów jest w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą oni  lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

a)”Cookies” nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

„cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;

dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;

nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;

nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;

domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;

na podstawie Państwa zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

 1. b) Dostarczają danych o aktywności Państwa na stronie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów z ustawy art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego. Celem takiej zgody jest zwiększenie świadomości internautów na temat stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowane do ich preferencji i zainteresowań. Obowiązująca procedura zakłada potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie cookies. Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu

C )Rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych– to informacje pochodzące np., serwerów firm i dostawców usług (np. PapuKurier Sp. z o o) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej w zakresie automatyzacji zamówienia. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać informacje – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne i  dostosowane do preferencji i zwyczajów ich użytkowników.

 1. d) Mogą Państwo w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać.
 2. e) Mogą Państwo również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.
 3. f) Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje usługobiorca może znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

1.5.         W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, decyzji będących wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.

1.6.         Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych, jak również przez czas niezbędny dla pozostałych celów przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody.  Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

2.1.         Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

2.2.         Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:

2.2.1.     w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2.2.2.     w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

2.2.3.     w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe - mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

2.2.4.     w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

2.2.5.     w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację,  a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

2.3.         Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2.4.         Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości, w takim zakresie aby udzielona odpowiedź trafiła do wiadomości osoby uprawnionej.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.1.         W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest fakultatywne, np. jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi lub umowy, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

3.2.         Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą Polityką Prywatności. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody, w sposób określony w ramach zgody, np. przez zaznaczenie odpowiedniego okienka.

3.3.         Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona.

3.4.         Ponadto mogą Państwo zawsze wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej Polityki Prywatności.

3.5.         Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 1. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

4.1.         Administrator może korzystać również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług księgowych, dostawców usług płatniczych, dostawców usług wysyłkowych, kancelarii prawnych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Jeśli dane podmioty nie są samodzielnymi administratorami, przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.  Dodatkowo Administrator w zakresie prowadzenia konta na portalu Facebook zbiera i przetwarza dane w postaci imienia, nazwiska, nicku , dane o użytkowniku. Facebook świadczy większość swoich usług jako administrator danych, zdarza się jednak, że działa jako podmiot przetwarzający szerzej opisano to tutaj https://www.facebook.com/business/gdpr

Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe osób, które:

osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;

osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;

osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;

osób odwiedzających nasz profil

Jako Administrator  udostępniamy Państwa dane Facebook Ireland Ltd. na określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy)

4.2.         Dodatkowo mogą Państwo za pośrednictwem operatora płatności Papukurier sp.z o.o. w celu realizacji usługi(zakupu jedzenia) przekazać dane innemu Administratorowi. W tym wypadku Operatorem płatności jest  Papukurier sp. z o.o. ul. Sowińskiego 18A, 60-283 Poznań, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000567424 , posiadająca numer NIP 7792433088, numer REGON 36202821600000. Po akceptacji płatności tj. Papukurier sp.z o.o przekazuje Administratorowi w celu realizacji zamówienia Państwa telefon, adres do dostawy. Proces przesyłania tych danych odbywa zgodnie z postanowienia  regulaminu zawartego na stronie https://papu.io/pl/regulamin/

4.3.         Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z określonych usług dane mogą być przekazywane poza obszar EOG, ale tylko pod warunkiem istnienia gwarancji zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, np. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W kontekście profilu na Facebooku jak i operatora płatności , który korzysta z podmiotów ze Stanów Zjednoczonych oprócz SCC Administrator stosuje analizę i ocenę transferu danych, weryfikuję instrument prawny na podstawie którego dochodzi do transferu danych, sprawdza przepisy obowiązujące w państwie trzecim, a dodatkowo stosuje środki o charakterze technicznym jak szyfrowanie danych, anonimizowanie danych jak i ciągłą analizę procesu.

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

5.1.         Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

 1. Dane kontaktowe

6.1.         Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: zgierskakatarzyna@gmail.com lub pisemnie na adres: HOT S.C. Katarzyna Zgierska, Grzegorz Zgierski ul. Tymienieckiego 25A lokal 10(B3F) 90-013 Łódź